Märkning av öring i Luleälven

Senast ändrad: 07 maj 2018

Här finns information om märkningar av utsatt fisk i Luleälv (från och med år 2000).


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se