Märkning av öring och lax i Mörrumsån

Senast ändrad: 07 maj 2018

Läs mer om Mörrums Kronolaxfiske

 

De märkningsserier som använts har märkesbeteckningar:

Lax

SLT17000-17105
SLT17106-17274
SLT17253-17254
SLT17275-17566
SLT20311-20313
SLT20328
SLT17571-17932

Öring

SLR52000-999
SLR68000-999
SLT20000-20136
SLT21120-21121
SLT17128
SLT17164
SLT20137-20285
SLT20666
SLT17280-17289
SLT20256
SLT20287-20441
SLT17570
SLT17681
SLT20450-20797
SLT20604-20796

Hybrid

SLT20051-97
SLT20106-35
SLT20148
SLT20179
SLT20205
SLT20265
SLT20418
SLT20295
SLT17389
SLT20376
SLT17683-20782


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se