Märkning av röding i Sommen

Senast ändrad: 07 maj 2018

Sommen hyser i likhet med Vättern och Ören ett bestånd av storröding. Storrödingen klassas som akut hotad och med anledning av detta har provfisken med på rödingens lekgrund i Sommen genomförts och röding har märkts sedan hösten 2006.

Syftet är att undersöka rödingarnas aktivitet på olika lekgrund och därmed få kunskap om vilka grund som fortfarande används.

Provfisket utfördes av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med medhjälpare från Sommens FVOF. Spridningen i storlek är relativt stor vilket innebär att flera årsklasser deltar i leken.

Rödingarna har märkts med gula individspecifika s.k. floy-tags innan de släpptes tillbaka.

Floy märkena har beteckningarna:

0751-0788
0901-0939


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se