Återintroduktion av stör

Senast ändrad: 29 augusti 2016

Det bedrivs försök med att återintroducera atlantisk stör i södra Östersjön och europeisk stör i Europa. Störar kan vandra hundratals kilometer bara under några få månader. Därför är det inte omöjligt att du kommer att stöta på en stör förr eller senare. Om du ser eller fångar en stör, försök i allra möjligaste mån att släppa tillbaka den levande.

Fakta:

Acipenser oxyrinchus - atlantisk stör

Tills nyligen uppfattades stören i Östersjön som samma art som den i Frankrike, Medelhavet och Svarta havet. Man anser nu att den i stället är samma art som den nordamerikanska atlantstören och ska därför ha samma namn, Acipenser oxyrinchus, medan den sydeuropeiska störarten behåller namnet Acipenser sturio.

Acipenser sturio - europeisk stör

Europeisk stör är en sydeuropeisk art, och den absoluta merparten av de störar som uppträtt i svenska farvatten tillhör den ursprungligen nordamerikanska arten atlantstör Acipenser oxyrhinchus. Europeisk stör finns belagd vid ett tillfälle, en fisk som fångades väster om Kummelbank i Kattegatt 16 januari 1991. Arten kan ha uppträtt vid ytterligare tillfällen, men problem med att skilja den från atlantstör gör att detta är osäkert.

Källa: SLU ArtDatabanken


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se