Märkt sik i Testeboån

Senast ändrad: 07 maj 2018
En sik med fiskmärke i någons händer. Foto.

Under senhösten 2011 utförde Länsstyrelsen Gävleborg och SLU Aqua, Kustlab i Öregrund ett sikprojekt utanför Gävles kust samt i Testeboån.

Syftet var bland annat att utföra en genetisk analys i samarbete med Högskolan i Gävle och jämföra DNA mellan havslekande sik i Gävlebukten och den älvlekande sik som vandrar upp i Testeboån för att leka. Är det samma bestånd eller två olika sik-populationer?

Läs mer här om återfångad sik i Gävlebukten

Rapportera in märkt sik här


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se