PIKEREG.SE - märkt gädda i Stockholms skärgård

Senast ändrad: 24 maj 2018

Östersjökustens gäddbestånd är en viktig resurs, inte minst för fritidsfiske. Beståndet har dock minskat på många håll under de senaste decennierna. För närvarande pågår flera undersökningar för att kartlägga beståndens status och orsakerna till nedgången.

PIKEREG är ett projekt som på sikt har som målsättning att genom samarbete med fiskeguider och fritidsfiskare skaffa bättre kunskap om gäddbestånden i olika kustområden. Inom projektet märks gädda för att kunna uppskatta hur mycket gädda det finns i olika delar av Stockholms skärgård men även för att titta på hur långt de vandrar och om det går att avgöra hur gäddan tål att fångas och återutsättas. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att märkta fiskar rapporteras. Ditt bidrag är värdefullt, tack för din rapport!

SLU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker eller har skett inom ramen för projektets verksamhet.

Märkena har beteckningen

10346 - 14499


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se