Kurs i fiskmärkning

Senast ändrad: 20 maj 2016

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan.

Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment. Förutom själva märkningen tas gällande regler och bestämmelser upp tillsammans med anatomi och etik.

Kursen vänder sig till fiskodlingar, länsstyrelser, kommuner, universitet och fiskintresserad allmänhet.

Kursen är godkänd av Jordbruksverket, läs mer här.

Ny kurs
Ingen ny kurs är planerad för tillfället. 
Pris för kursen har tidigare varit 3 500 kr, om man vill delta i den gemensamma middagen tillkommer 325 kr. I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Boende (ingår ej i kursavgiften):

Älvkarleby Turist & Konferenshotell, 026-726 20 http://www.alvkarleby.nu/
Älvkarleby Camping, 026-727 92 http://www.alvkarlebycamping.se/

Kursen hålls under förutsättning att minst 15 personer anmäler sig.

Kontaktperson elsie-marie.jansson@slu.se, tfn 010-478 42 87.


Kontaktinformation
Sidansvarig: teresa.soler@slu.se