Rapportera observation av stör

Senast ändrad: 25 augusti 2016

Här kan du rapportera observationer eller fångster av stör i svenska vatten, eller i Europa. Din observation skickas till Jörn Geßner, e-post adress: sturgeon@igb-berlin.de. Om bilder finns, skicka dom gärna till e-postadressen: sturgeon@igb-berlin.de

More information on sturgeon is found here:

Facts about the Atlantic sturgeon - link to SLU ArtDatabanken (in Swedish)

Facts about the European sturgeon - link to SLU ArtDatabanken (in Swedish)


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45