Rapportera märkt torsk och hummer

Senast ändrad: 06 augusti 2019

Belöning på 200 kr om du sparar märkt torsk, 1 000 kr för torsk med två märken! Rapportera in märkt hummer och få en trisslott!

Gör så här om du fångar en märkt torsk

 1. Spara torsken HEL (inte rensad)

  Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar för åldersanalys.

 2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap
  Helst GPS position.
 3. Vänligen kontakta SLU Aqua för hämtning av fisk och utbetalning av belöning
  Telefon: + 46 (0)10-478 40 30
  E-post: annelie.hilvarsson@slu.se          

Ert samarbete är grunden för att det här forsknings­projektet ska lyckas!
Tack för din insats!

Lyssna på radioprogram

Michele Casini, professor på institutionen för akvatiska resurser, SLU, berättar om märkningen av torsk.

Mer om projektet

Skaldjur / Hummer

OBS! Hummer får inte landas under förbudsperiod. Notera märkets nummer, carapaxlängd och var hummern fångades, släpp tillbaka hummern och meddela informationen.

Notera följande om du fångar märkta skaldjur

 • Art
 • Märkets beteckning
 • Fångstplats
 • Latitud (grader minuter)
 • Longitud (grader minuter)
 • Fångstmetod
 • Längd (totallängd i cm för torsk, carapaxlängd för kräfta och hummer)
 • Vikt (kg) (ange rensad/orensad vikt)
 • Kön
 • Övriga upplysningar
 • Ditt namn, adress, postadress
 • Belöning erhålles (uppge gärna telefonnummer)

Uppgifterna skickas till Anne Johansson (se kontaktuppgifter nedan).

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER SVENSK FISK- OCH SKALDJURSFORSKNING!

Fakta:

TABACOD – Tagging Baltic Cod

 • Märknings- och återfångstprojekt
 • ska ge information om ålder, tillväxt och rörelsemönster hos Östersjötorsk
 • Projektet ska öka vår förståelse om torskens biologi och ge viktig information för bättre beståndsuppskattning och rådgivning i ICES (Internationella havsforskningsrådet)
 • Projektet kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske
 • Läs mer om TABACOD på www.tabacod.dtu.dk

Kontaktinformation

Annelie Hilvarsson
Telefon: + 46 (0)10-478 4030
Email: annelie.hilvarsson@slu.se

Anne Johansson, avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
anne.johansson@slu.se, 010-478 40 26, 076-126 80 17

Sidansvarig: malin.werner@slu.se