Rapportera märkt hummer och torsk

Senast ändrad: 08 juni 2021
Hummer på båtsdäcket. Foto.

Havsfiskelaboratoriet har flera olika märkningsprojekt. Om du hittar en märkt hummer eller torsk, rapportera vänligen till oss. Att rapportera in en märkt hummer belönas med en trisslott. Märkta torskar belönas med  200 kr om du sparar märket och den märkta torsken. Skulle torsken ha två märken, så har de mer information för forskningen och belönas därför med 1 000 kr om du sparar torsk och märken och kontaktar oss.

Gör så här om du fångat en märkt hummer

OBS! Hummer får inte landas under förbudsperiod. Notera märkets nummer, carapaxlängd och var hummern fångades, släpp tillbaka hummern och meddela informationen.

Notera följande om du fångar märkta skaldjur/hummer

 • Art
 • Märkets beteckning
 • Fångstplats
 • Latitud (grader minuter)
 • Longitud (grader minuter)
 • Fångstmetod
 • Längd (totallängd i cm för torsk, carapaxlängd för kräfta och hummer)
 • Vikt (kg) (ange rensad/orensad vikt)
 • Kön
 • Övriga upplysningar
 • Ditt namn, adress, postadress
 • Belöning erhålles (uppge gärna telefonnummer)

Uppgifterna om hummer skickas till Anne Johansson (se kontaktuppgifter nedanför).

Läs mer om ett forskningsprojekt för att förbättra förvaltningen av hummer.

-------------------------------------------------------------------------------------

Gör så här om du fångar en märkt torsk

1. Spara torsken HEL (inte rensad)

Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar för åldersanalys.

2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap

Helst GPS position.

3. Vänligen kontakta SLU Aqua för hämtning av fisk och utbetalning av belöning

Uppgifter om märkt torsk skickas till Annelie Hilvarsson (se kontaktuppgifter nedanför)    

    

Ert samarbete är grunden för att det här forsknings­projektet ska lyckas!
Tack för din insats!

Lyssna på radioprogram

Michele Casini, professor på institutionen för akvatiska resurser, SLU, berättar om märkningen av torsk.

Mer om projektet

Logo för Tabacod.

 

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER SVENSK FISK- OCH SKALDJURSFORSKNING!

Fakta:

TABACOD – Tagging Baltic Cod

 • Märknings- och återfångstprojekt
 • ska ge information om ålder, tillväxt och rörelsemönster hos Östersjötorsk
 • Projektet ska öka vår förståelse om torskens biologi och ge viktig information för bättre beståndsuppskattning och rådgivning i ICES (Internationella havsforskningsrådet)
 • Projektet kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske
 • Läs mer om TABACOD på www.tabacod.dtu.dk

Kontaktinformation

Anne Johansson, avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
anne.johansson@slu.se, 010-478 40 26, 076-126 80 17

Annelie Hilvarsson
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
Telefon: 010-478 4030
E-mail: annelie.hilvarsson@slu.se

Sidansvarig: malin.werner@slu.se