Hoppa till huvudinnehåll

Råd och expertstöd

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserad rådgivning. Vi möter samhällets behov av aktuell kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar våra vattenmiljöer och hur vi kan nyttja dem på ett hållbart sätt. 

Vetenskaplig rådgivning

Klok politik och god förvaltning kräver bra beslutsunderlag. SLU Aqua tar fram oberoende, kvalitetssäkrade och evidensbaserade råd (advice) till nationella och internationella inrtressenter. Vi bidrar till att överbrygga klyftan mellan politik och vetenskap, och tillhandahåller stöd för en mer hållbar förvaltning och en varsam användning av naturens resurser i sötvattens-, havs- och kustmiljöer.

Vår vetenskapliga rådgivning bygger på gedigen forskning om de akvatiska ekosystemen och om hur människans aktiviteter påverkar dessa, samt på vår omfattande övervakning och analys av fisk, fiske och miljö.

 

 

Publicerad: 12 maj 2022 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…