Förvaltningsmodeller

Senast ändrad: 12 maj 2022
Månsken över fiskeläge

Texten inleds med en sammanfattande ingress som ligger här.

Förslag från KVK på innehåll som bör finnas med på sidan:

 • Ekosystembaserad förvaltning
 • Förvaltningsstrategier (incitamentsbaserade)
 • Samförvaltning
 • Indikatorutveckling

De experter som ansvarar för innehållet kan dock självklart komplettera även med annat, och också bestämma omfattningen av informationen.

Texten och innehållet:

 • ska vara övergripande och lättfattligt beskriva vad, hur och varför vi gör det vi gör

 •  innehållsmässigt rikta sig till en potentiell uppdragsgivare t.ex. en nyanställd på HaV eller en sakkunnig hos någon politker som söker bästa möjliga kunskapslevarantör

 • språkmässigt vara enkelt och begripligt och kunna förstås av gemene man; den intresserad allmänheten

 • får gärna innehålla konkreta exempel som illustrerar vår expertis, men undvik tidsberoende info som snabbt blir inaktuellt

 • Specifika resultat (ex. rapporter, artiklar) som ni vill lyfta kan läggas till som länkar längst ner på sidan. Detsamma gäller länkar till andra webbsidor som kan vara av intresse för besökaren.

 • Foton som används måste vara fria för publicering (upphovsrätt)

 • Figurer måste ha en beskrivande så kallad "alt-text" som beskriver vad den föreställer för en person med synnedsättning (tillgänglighetsanpassning)

Exempelsida

Den färdiga sidan om Fritidsfiske är ett gott exempel på hur innehållet kan utformas.


Kontaktinformation