Fiskefria områden - Havstensfjorden

Senast ändrad: 21 oktober 2011

Den 1 februari 2010 infördes ett fredningsområde i en del av Havsstensfjorden i Bohuslän, med syfte att skydda lokala bestånd av piggvar, torsk och rödspotta.

Fredningen består av två mindre helt fiskefria kärnområden, och ett större sammanhängande fjordområde med fredning året om för torsk, kolja och bleka där endast selektiva redskap som tillåter återutsättning av fisk, dvs. burar och krok, tillåts, se karta.

Området runt Orust i Havstensfjorden har varit historiskt sett mycket produktivt på fisk och haft stor betydelse för yrkes- och binäringsfisket efter arter som torsk och rödspotta. Den nuvarande situationen för kustfiskbestånden visar dessvärre, liksom för andra kuststräckor att bestånden av bottenfisk, och särskilt torskfiskar är mycket svaga. Dock visade de inventeringar och kartläggningar som genomförts av Havsfiskelaboratoriet under 2009 att det fortfarande finns ett lokalt, men mycket litet lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden. Detta bestånd är utomordentligt viktigt att skydda då det utgör resursen för att återkolonisation överhuvudtaget skall kunna ske inom en överskådlig framtid.

Uppföljning bedrivs med miniprovtrålningar vid två tillfällen årligen och med hydroakustiska underökningar (ekolodningar) under lekperioden. Detta för at minimera dödligheten av lekfisk i provfisken. Utvärdering av beståndets status kommer att genomföras och rapporteras 2015.

Karta över fredningsområdena i Havsstensfjorden

Avgränsningar av områdena. Rött område: fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året. Tillåtna redskap är handredskap, skaldjursburar och musselskrapor. Blått område: totalt fiskeförbud undantaget handredskapsfiske från Orust och fastlandet. Grönt område: totalt fiskeförbud.


Kontaktinformation
Sidansvarig: teresa.soler@slu.se