Fiskefria områden - Vinga

Senast ändrad: 21 oktober 2011

Den 1 februari 2010 infördes ett fiskefritt område vid Vinga utanför Göteborg baserat på befintliga fredningsområden för hummer runt de konstgjorda reven vid Tanneskär och Buskär

Fredningen innebar en utvidgning av Tanneskärs fredningsområde åt öster medan Buskärs fredningsområde kvarstod oförändrat (se karta längre ned på sidan).

Bakgrunden till de konstgjorda reven var Göteborgs hamns behov av att skapa säkrare farleder för sjöfarten in till Göteborgs hamn. Härvid uppstod ett behov att spränga bort grunda hårdbottnar som bl.a. var mycket värdefulla för hummer. För att kompensera för bortfallet av dessa bottnar planerades sju stycken konstgjorda rev i Göteborgs skärgård. Tanken var att reven skulle gynna vissa fisk- och kräftdjursarter, särskilt hummer, då tillgången på lämpliga gömslen anses vara begränsande för hummerbeståndets utbredning och täthet. För att kunna genomföra en god uppföljning infördes också fiskeförbud i revområdena år 2003, Tanneskär respektive Buskärs fredningsområden.

Målsättningen med ett fiskefritt område i området kring Vinga är att bygga upp ett hummerbestånd med fler och större individer, som kan bidra till att det omkringliggande fiskbara området har en god rekrytering av hummer. Detta förväntas kunna ske då larver av god kvalitet och i relativt sett stor mängd kan spridas från de skyddade områdena samt att när tätheten ökar i de skyddade områdena och tillgången på hummerhabitat blir begränsande kan en utvandring ske till omkringliggande områden.

Kontaktperson: Mats Ulmestrand

Fredningen innebar en utvidgning av Tanneskärs fredningsområde åt öster medan Buskärs fredningsområde kvarstod oförändrat (Länk till större karta).

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: teresa.soler@slu.se