Rapportera främmande arter i vatten

Senast ändrad: 16 september 2013

Vi genomför en undersökning om främmande arter i Sveriges kustområden där Du genom att svara på frågorna nedan kan göra en stor insats. Med främmande menas en art som spridits hit med människans hjälp. Vissa främmande arter är invasiva, d.v.s. de har negativ inverkan på inhemska växter och djur eller orsakar ekonomiska skador. Genom att tidigt upptäcka förekomster av främmande arter kan de negativa effekterna lindras. Det är därför viktigt att myndigheterna får reda på nya observationer av främmande arter i Sverige.

OBS Fynd av enbart svartmunnad smörbult ska rapporteras i eget formulär.

 

Dina fynduppgifter kan komma att registreras i offentliga databaser, i så fall kommer vi (SLU Aqua) att stå som uppgiftslämnare så det finns ingen koppling till dig i databasen. Dina personuppgifter (namn, telefon, e-post & adress) nedan används för att vi ska kunna ta kontakt för att få veta mer om ditt fynd.

 

Tack för din hjälp! Kontakta oss gärna om du har frågor! Kolla också vår broschyr om främmande arter.

/Ann-Britt Florin, projektledare ,SLU, institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, Skolgatan 6, 742 42 Öregrund

Dina kontaktuppgifter

 

Bakgrundsuppgifter

Vi vill också få en uppfattning om vid vilken typ av aktivitet som främmande arter har störst chans att observeras och ställer därför några inledande frågor om hur ofta du vistas vid kusten.
 
1. Vilket/vilka påståenden stämmer in på dig?
 
2. Hur många veckor uppskattar du att du var sammanlagt vid, i eller på vattnet vid någon av Sveriges kuster under förra året?
 
3. Hur många veckor uppskattar du att du sammanlagt ägnade åt fiske med mängdfångande redskap som nät, fällor eller ryssjor vid Sveriges kust under förra året?
 
4. Hur många veckor uppskattar du att du sammanlagt ägnade åt fiske med handredskap som spinn-, met- eller haspelspö eller liknande vid Sveriges kust under förra året?
 
 
6. Kan vi kontakta dig för att fråga närmare om dina fynd?
 

Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult är en 10-20 cm stor fisk med kraftigt huvud och en svart fläck på bakre delen av främre ryggfenan. Hanar i lekdräkt är helt svarta med vita kanter på fenorna.
 
7. Har du någon gång själv sett en svartmunnad smörbult fritt i Sverige?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 7, gå vidare till fråga 13.
 
8. Om du svarat ja på fråga 7, har du rapporterat ditt fynd till någon?
Om du tidigare har rapporterat ditt fynd till SLU eller på www.artportalen.se kan du hoppa till fråga 13.
 
12. Finns fynden bevarade på något sätt vi kan ta del av, t. ex. genom foto?
 

Amerikansk hummer

Amerikansk hummer är lik den europeiska men har gulaktiga prickar på huvudsköldens sidor (den europeiska har vita) och stjärtloberna har en ljusare färg än resten av den svarta kroppen. Den amerikanska hummern kan sprida smitta till den europeiska.
 
13. Har du sett misstänkt amerikansk hummer eller sjuk hummer i svenska vatten?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 13, gå vidare till fråga 19.
 
14. Om du svarat ja på fråga 13, har du rapporterat fyndet till någon?
Om du redan rapporterat fyndet av hummer till SLU (Havsfiskelaboratoriet) kan du hoppa till fråga 19.
 
18. Finns fyndet bevarat på något sätt som vi kan ta del av, t.ex. genom foto?
 

Japanskt jätteostron

Japanskt jätteostron har ett ovalt utdraget skal med asymmetrisk över- och undersida. Det kan bli upp till 20 cm stort
 
19. Har du någon gång själv sett ett japanskt jätteostron fritt i Sveriges natur?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 19 gå vidare till fråga 25.
 
20. Om du svarat ja på fråga 19, har du rapporterat fyndet till någon?
24. Finns fyndet bevarat på något sätt vi kan ta del av, t.ex. genom foto?
 

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba har ett cirkelrunt skal och ullhåriga framklor.
 
25. Har du själv sett en kinesisk ullhandskrabba fritt i Sveriges natur?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 25 gå vidare till fråga 32.
 
26. Om du svarat ja på fråga 25. Har du rapporterat fyndet av ullhandskrabba till någon?
Om du redan rapporterat fyndet till Naturhistoriska riksmuseet kan du hoppa till fråga 32.
 
30. Bar någon av dem ägg under bakkroppen?
31. Finns fyndet bevarat på något sätt som vi kan ta del av, t.ex. genom foto?
 

Rovvattenloppan

Rovvattenloppan är ett djurplankton som kan klumpa ihop sig och bilda snö eller äppelmosliknande slemklumpar på bl.a. fiskeredskap.
 
32. Har du någon gång i Sverige fått dina fiskeredskap fulla med slemklumpar?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 32 gå vidare till fråga 38.
 
33. Om du svarat ja på fråga 32. Har du rapporterat detta till någon?
37. Finns fyndet bevarat på något sätt som vi kan ta del av, t.ex. genom foto?

Andra främmande arter

38. Har du själv sett någon annan främmande vattenlevande art fritt i naturen vid Sveriges kuster?
Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 38 kan du hoppa till fråga 45.
 
40. Har du rapporterat fyndet till någon?
44. Finns fyndet bevarat på något sätt som vi kan ta del av, t.ex. genom foto?
 
 

Kontaktinformation