Rapportera fynd av svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 27 oktober 2017

Fynd av misstänkt svartmunnad smörbult rapporteras enklast  i Artportalen eller i Rappen . Du kan också fylla i nedanstående formulär.

Dina kontaktuppgifter


Fynduppgifter


Artkontroll

Jag har jämfört mitt fynd med beskrivning av tånglake och svart smörbult men kommit fram till att det rör sig om en svartmunnad smörbult
 
Är bukfenorna sammanväxta
 
Är fiskens huvud kraftigt
 
Svart fläck bak på främre ryggfenan
 
Finns fisken bevarad
 
Finns det ett foto av fisken
 
Det är ok att fyndet registreras i Artportalen (mina personuppgifter registreras inte)
 
 

Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se