Hotade arter - fisk och skaldjur

Senast ändrad: 07 april 2017

Experter från institutionen för akvatiska resurser deltar i arbetet med hotade arter på flera nivåer när det gäller fisk och kräftor:

  • Den svenska Rödlistan som uppdateras vart femte år och arbetet leds av ArtDatabanken, SLU
  • HELCOM (Helsingforskommissionens) rödlista över växt- och djurliv i Östersjön och Kattegatt, publicerad 2013
  • IUCN (Internationella Naturvårdsunionens) rödlista för hotade sötvattenskräftor och fiskar i Europaarter

Det finns många olika arter av stör, varav en, Acipenser oxyrhincus, försvann helt från Sverige och hela Östersjön under 1900-talet. Sedan 2009 pågår försök med återutsättning i Tyskland  och stören på bilden är en av dessa, nyligen utsatta och märkta störar, som råkade fångas i Hanöbukten.  Fisken släpptes sedan tillbaka i Östersjön igen. Foto: Mikael Svensson, SLU.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: ann-britt.florin@slu.se