Kräftor och kräftfiske

Senast ändrad: 28 juli 2016
Kräfta300.jpg

I Sverige finns två arter av sötvattenskräftor: den ursprungliga flodkräftan och den introducerade signalkräftan. Bestånden av flodkräfta har dock minskat kraftigt i landet under 1900-talet, främst på grund av kräftpest, men också smittspridning från signalkräftan, försurning, föroreningar och vattenreglering har bidragit till minskningen.

Man räknar med att så mycket som 97 % av flodkräftbestånden slagits ut under de senaste hundra åren. Flodkräftan representerar ett stort kulturellt, socialt och ekonomiskt värde. På många håll i landet pågår arbetet med att bevara flodkräftan och förstärka flodkräftfisket.

Signalkräfta introducerades i Sverige i slutet av 1960-talet. Nu finns bestånd i Hjälmaren och Vättern som är fiskbara för yrkesfisket. Yrkesfiskets fångster i dessa båda sjöar har ökat mycket kraftigt de senaste decennierna, huvudsakligen på grund av ökad redskapsinsats.

I Vättern, och bara där, får även allmänheten fiska under helgerna från mitten av augusti till början av september.

Fem foldrar om kräftor

Läs mer om kräftor i Europa, om kräftpesten, om var kräftorna lever och om traditioner kring kräftfiske. En folder handlar om flodkräftan.  Läs mer här!


Kontaktinformation

Lennart Edsman, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för stora sjöar,  SLU
lennart.edsman@slu.se, 010-478 42 26

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se