Nationellt åtgärdsprogram för flodkräfta

Senast ändrad: 02 februari 2018

Fiskeriverket och Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt åtgärdsprogram för flodkräfta. Det finns publicerat som en rapport. Målgruppen är främst länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsföreningar, fiskerättsägare och intresseorganisationer. Den kan även vara intressant för universitet, skolor, exploatörer och allmänheten.

Rapporten är ett vägledande dokument med förslag på vad man kan göra för att förbättra flodkräftans situation. Exempel på åtgärder är att restaurera vatten, inventera och kartlägga kräftsituationen för att kunna inrätta skyddsområden samt att utrota vissa illegalt utsatta signalkräftbestånd.

Ladda ned åtgärdsprogrammet här

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se