Nyttjande och bevarande av våra inhemska kräftarter

Senast ändrad: 15 november 2011

Foto: Per Adolphson

I oktober 2010 hölls en stor forskarkonferens om kräftor i Poitiers, Frankrike, som handlade om sambandet mellan bevarande av flodkräfta och fiske och odling av densamma. Forskningen visar att ett försiktigt kräftfiske och småskalig odling gynnar flodkräfta eftersom det skapar incitament lokalt att skydda vattnen mot pestbärande signalkräfta.

Sammanfattning föredrag (engelska) (pdf)


Kontaktinformation
Sidansvarig: teresa.soler@slu.se