Rådgivning om fiskemöjligheter och kvoter

Senast ändrad: 04 april 2018

Här finns bakgrundsmaterial från SLU Aqua.

SLU:s yttrande angående Havs- och vattenmyndigetens remiss om fördelning fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

TAC-förordning Västerhavet 2016- torsk i Kattegatt

Rådgivning för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt med anledning av
landningsskyldighet, sänkt referensstorlek för bevarande och undantag för
hög överlevnad

Rapport (på engelska) om överlevnad hos havskräfta som kastas tillbaka i havet, där effekten av redskap och säsong har undersökts.


Kontaktinformation