Sekretariatet för selektivt fiske

Senast ändrad: 15 juli 2019

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och stimulera utveckling av selektivt fiske för att underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Välkommen att kontakta oss med idéer kring selektivt fiske!

Sekretariatets uppgift är:

  • att fungera som en brevlåda och samla in idéer om selektivt fiske från näringen
  • att ta fram projektplaner och ekonomi för föreslagna idéer tillsammans med förslagsställare och näring
  • att efter beslut av HaV, upphandla utförare till beslutade projekt
  • att utvärdera respektive projekt vetenskapligt

Se även HaV:s information om regeringsuppdraget selektivt fiske 

Prioriterade områden av HaV 2019

Inriktningen för selektivt och skonsamt fiske 2019 är att bidra till att utveckla och öka användning av selektiva och skonsamma redskap för att underlätta omställning till landningsskyldighet. I inriktningen för 2019 ingår även utveckling av selektivitet i syfte att förbättra beståndsstatus, samt ett mer skonsamt fiske vad gäller habitatpåverkan.

Tidigare år har satsningar bland annat gjorts inom demersalt fiske i Östersjön och Västerhavet. Några projekt har även avsett pelagiskt fiske. Flera projekt har avsett utveckling av räk- och kräfttrålar.

Innan projektstart upphandlas projekten enligt Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingarna hittas via länk: http://www.opic.com/upphandlingar/

(Sök på "Sveriges lantbruksuniversitet")

Genomförda projekt 2014 - 2017

Under projektperioden 2014- 2017 har sekretariatet i samarbete med näringen genomfört 32 projekt (se "Syntesrapport Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017"), inom följade områden (författare till rapportkapitel står inom parentes och varje projekt länkar till faktablad):

Aktiva fiskemetoder

Passiva fiskemetoder

Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid SLU utvecklat ett antal selektiva fiskeredskap. Här testar två yrkesfiskare en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis torsk. Foto: Hans Nilsson, SLU.

Rapporter


Idéer och frågor skickas till:

Daniel Valentinsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
daniel.valentinsson@slu.se, 010-478 40 49

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40

Sven-Gunnar Lunneryd, forskare,
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sven-gunnar.lunneryd@slu.se, 010-478 41 39

Sara Königson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
sara.konigson@slu.se, 010-478 41 34

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se