Sekretariatet för selektivt fiske

Senast ändrad: 17 augusti 2017
Selektivt fiske600.jpg

SLU, Institutionen för akvatiska resurser, har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, för att främja och stimulera utveckling av selektivt fiske och för att underlätta för yrkesfisket att uppnå kraven som ställs i den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU .

Härmed är ni välkomna att kontakta oss med idéer kring selektivt fiske

Sekretariatets uppgift är:

 • att fungera som en brevlåda och samla in idéer om selektivt fiske från näringen
 • att ta fram projektplaner och ekonomi för föreslagna idéer tillsammans med förslagsställare och näring
 • att, efter beslut av HaV, upphandla utförare till beslutade projekt
 • att utvärdera respektive projekt vetenskapligt

Se även HaV:s information om regeringsuppdraget selektivt fiske 

Prioriterade områden av HaV under 2016-17

Befintliga fiskemetoder

a. Demersalt fiske i Östersjön. Storleksselektivitet i garn- och trålfisket. b. Demersalt fiske i Västerhavet. Fortsatt utveckling av räkfiske och kräftfiske. Art- och storleksselektivitet i fiskfisket för att undvika fiske på begränsande och känsliga bestånd. c. Pelagiska fisket – till exempel bifångster av sej i västerhavet. d. Vadfisket – utvärdera/utprova system som krävs för att tillämpa undantag från landningsskyldighet i detta fiske. e. Överlevnad av bifångst i demersalt fiske med specifikt fokus på plattfisk, till exempel tunga

Alternativa fiskemetoder

a.  Hantering av fångst (ombord och iland). b.  Utveckling/utprovning av burar/fällor etc.

Projekt 2016-17 (hittills beslutade)

 • Preliminär rapport (2016)
 • Sejrist i sillfiske
 • Utveckling av selektivt burfiske efter torsk och plattfisk
 • Ökad selektivtitet i pontoonfälla för torsk
 • Makrillfiske med selektiv och sälsäker push-upfälla
 • Stormaskig torsk- och plattfisktrål del II- Rödspotta
 • Selektivitet anpassad för små räktrålare del II
 • Storleksselektiv räktrål- kombinationsrist

Innan projektstart upphandlas projekten enligt Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingarna hittas via länk: http://www.opic.com/upphandlingar/
(Sök på "Sveriges lantbruksuniversitet")

Arbetet med projektformulering fortsätter löpande och förslag tas emot för gemensamt framtagande av projektplaner 2016 – 2017!

Prioriterade områden av HaV under 2015

Befintliga fiskemetoder

a. Demersalt fiske i Östersjön. Storleksselektivitet i garn- och trålfisket.
b. Demersalt fiske i Västerhavet. Fortsatt utveckling av räkfiske och kräftfiske. Art- och storleksselektivitet i fiskfisket för att undvika fiske på begränsande och känsliga bestånd.
c. Pelagiska fisket – till exempel bifångster av sej i västerhavet.
d. Vadfisket – utvärdera/utprova system som krävs för att tillämpa undantag från landningsskyldighet i detta fiske.
e. Överlevnad av bifångst i demersalt fiske med specifikt fokus på plattfisk, till exempel tunga

Alternativa fiskemetoder

a.  Hantering av fångst (ombord och iland).
b.  Utveckling/utprovning av burar/fällor etc.

Projekt 2015

Utifrån de prioriterade områdena 2015 nedan och de 22 inkomna projektförslagen har Havs- och vattenmyndigheten tagit beslut i slutet på maj och början på juni om bidrag till följande 9 projekt:

Prioriterade områden av HaV under 2014

 • Överlevnad lax
 • Storleks-/art-selektion i demersalt fiske i västerhavet
 • Selektivitet räka
 • Selektivitet havskräfta
 • Selektivitet i demersalt fiske i Östersjön

Projekt 2014

_MG_3158.jpg

Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se