Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer från institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultaten från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i en egen rapportserie: Aqua reports.

Publicerad: 08 oktober 2021 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…