Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar resultaten från forskning och miljöanalys som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter, bland annat i en egen rapportserie: Aqua reports.
Publicerad: 12 maj 2022 - Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se
Loading…