Aqua Introductory Research Essay

Senast ändrad: 26 februari 2018
Miniatyrer.jpg

Aqua Introductory Research Essay sammanfattar befintlig litteratur i doktorandernas forskningsprojekt, och placerar deras projekt i ett större forskningssammanhang. Serien ges ut på engelska, och visar vilken typ av forskning som bedrivs på institutionen.

Aqua Introductory Research Essay 2018:1 Losing track of time: Causes and solutions for the problematic determination of Baltic cod age by Yvette Heimbrand

Aqua Introductory Research Essay 2017:2 How do warmer and darker waters influence population dynamics in size-structured fish communities? by Renee van Dorst

Aqua Introductory Research Essay 2017:1 Behaviour of grey seals (Halichoerus grypus) and their prey in and near set traps by Linda Calamnius

Aqua Introductory Research Essay 2016:3 Climate change impacts on fish communities – how individual responses to climate change are mediated by size-structured interactions by Max Lindmark

Aqua Introductory Research Essay 2016:2 Effects of size dependent predator-prey interactions and fisheries on population dynamics and bioaccumulation of dioxins and PCBs in Baltic salmon, Salmo salar L., and its fish prey by Philip Jacobson

Aqua Introductory Research Essay 2016:1 Bridging the gap between ecosystem modelling and ecosystem-based fisheries management solutions for the Baltic Sea by Nataliia Kulatska

Aqua Introductory Research Essay 2015:1 Understanding the spatio-temporal dynamics of demersal fish species in the Baltic Sea by Alessandro Orio


Kontaktinformation

Teresa Soler, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se