Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten

Senast ändrad: 03 maj 2018
Faktablad Galtfjärden300px.jpg

På den här sidan hittar du faktablad för olika områden som provfiskas inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer.

Vill du läsa mer om hur fisk kan berätta för oss hur våra vatten mår?

Nationella referensområden (tidsserier - återkommande)

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:1

Holmöarna (Bottniska viken)1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:2

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:3

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:4

Regionala referensområden (tidsserier - återkommande)

Asköfjärden, Södermanland 2005-2016 (ny version kommer inom kort)

Barsebäck (Öresund) 1999–2016 Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:5

Galtfjärden, Uppsala/Stockholm 2007-2015 (ny version kommer inom kort)

Gaviksfjärden, Västernorrland 2004-2013

Kattegatt, Kullen Skåne 2002-2011

Kinnbäcksfjärden, Västerbotten 2004-2013

Kvädöfjärden, Östergötland 1989-2014 (ny version kommer inom kort)

Lagnö, Stockholm 2002-2017

Långvindsfjärden, Gävleborg 2002-2012

Muskö, Stockholm 1992-2017

Norrbyn/Örefjärden, Västerbotten 2002-2013

Råneå, Norrbotten 2002-2015

Älgöfjorden, Västra Götaland 2002-2015

Kartläggningar och inventeringsfisken (enstaka år)

Balgöarkipelagen, Halland 2017

Falkenberg, Halland 2017

Gräsö, Uppsala 2012 och 2015 (ny version kommer inom kort)

Hanöbukten, Skåne 2015

Hanöbukten, Skåne 2012

Kungsbackafjorden, Halland 2011

Laholmsbukten, Halland/Skåne 2016

Vaxholm, Stockholm 2016-2017


Så här har faktabladen tagits fram 

Karta över provfiskeområden
Karta över provfiskeområden

Klicka på kartan för bättre upplösning. 

Fakta:

Inom den nationella miljöövervakningen av kustfisk ingår miljögifter, hälsa och beståndsövervakning. Den finansieras av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen innefattar endast beståndsövervakning, och den finansieras av HaV och länsstyrelser.


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, biträdande avdelningschef och miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se