Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten

Senast ändrad: 17 juni 2015
Faktablad Galtfjärden300px.jpg

På den här sidan hittar du faktablad för olika områden som provfiskas inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer.

Karta över provfiskeområden
Karta över provfiskeområden

Klicka på kartan för bättre upplösning. 

Fakta:

Inom den nationella miljöövervakningen av kustfisk ingår miljögifter, hälsa och beståndsövervakning. Den finansieras av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen innefattar endast beståndsövervakning, och den finansieras av HaV och länsstyrelser.


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noora.mustmaki@slu.se, 010-478 41 79

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se