Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk i Östersjön och på västkusten

Senast ändrad: 06 december 2018
Faktablad Galtfjärden300px.jpg

På den här sidan hittar du faktablad för olika områden som provfiskas inom den samordnade nationella och regionala övervakningen av kustfisk. Faktabladen kan laddas ned som pdf-filer.

Vill du läsa mer om hur fisk kan berätta för oss hur våra vatten mår?

Nationella referensområden (tidsserier - återkommande)

2018
Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2017 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2018:1

Holmöarna (Bottniska viken) 1989-2017 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2018:2

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2017 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2018:3

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2017 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2018:4

2017
Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:1

Holmöarna (Bottniska viken)1989-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:2

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:3

Torhamn (södra Egentliga Östersjön) 2002-2016 Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning 2017:4

Regionala referensområden (tidsserier - återkommande)

Asköfjärden, Södermanland 2005-2017

Barsebäck (Öresund) 1999–2016 Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:5

Galtfjärden, Uppsala/Stockholm 2002-2017

Gaviksfjärden, Västernorrland 2004-2013

Kattegatt, Kullen Skåne 2002-2011

Kinnbäcksfjärden, Västerbotten 2004-2013

Kvädöfjärden, Östergötland 1989-2014 (ny version kommer inom kort)

Lagnö, Stockholm 2002-2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2018:4 

Långvindsfjärden, Gävleborg 2002-2012

Muskö, Stockholm 1992-2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2018:1

Norrbyn/Örefjärden, Västerbotten 2002-2013

Råneå, Norrbotten 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:3

Älgöfjorden, Västra Götaland 2002-2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2015:6

Kartläggningar och inventeringsfisken (enstaka år)

Balgöarkipelagen, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:3

Falkenberg, Halland 2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2017:4

Gräsö, Uppsala 2012, 2015 och 2018

Hanöbukten, Skåne 2015 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:2

Hanöbukten, Skåne 2012

Kungsbackafjorden, Halland 2011 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:6

Laholmsbukten, Halland/Skåne 2016 Resultat från övervakningen av kustfisk 2016:7

Vaxholm, Stockholm 2016-2017 Resultat från övervakningen av kustfisk 2018:5


Så här har faktabladen tagits fram 

Karta över provfiskeområden
Karta över provfiskeområden

Klicka på kartan för bättre upplösning. 

Fakta:

Inom den nationella miljöövervakningen av kustfisk ingår miljögifter, hälsa och beståndsövervakning. Den finansieras av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen innefattar endast beståndsövervakning, och den finansieras av HaV och länsstyrelser.


Kontaktinformation

Frida Sundqvist, biträdande avdelningschef och miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
frida.sundqvist@slu.se, 010-478 41 49

Noora Mustamäki, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se