Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - Resursöversikt

Senast ändrad: 26 augusti 2019
DSC08393_webbAsp.jpg

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten är en sammanställning av de kommersiellt viktigaste arterna i Sveriges hav och sötvatten. Rapporten beskriver beståndens utveckling och ger råd för ett långsiktigt hållbart fiske.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets och fritidsfiskets rapportering.

Rapporten tas fram av institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och ges sedan 2012 ut av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samarbete med SLU.

Så mår svensk fisk 2018 

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018. Resursöversikt (pdf)

Läs och ladda ner äldre rapporter

2017

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt (pdf) 

Negativ utveckling för siklöja och hummer – uppåt för strömming och sik (pressmeddelande med kort sammanfattning av resultaten)

2016

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt (Blädderbar)

2015

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (Blädderbar)   

 


Kontaktinformation

Magnus Appelberg, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.appelberg@slu.se, 010-478 41 13

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se