Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - Resursöversikt

Senast ändrad: 20 december 2016
Id A Lingman RoM 2016.png

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aqua:s nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016

Resursöversikt utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten som PDF                            

framsidan av rapporten  

 Blädderbar version

uppslag hummer RoM 2016

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015

Fiskbestånd i hav och sötvatten 2015. Resursöversikt är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten som PDF                               

framsidan av rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015. Fotot föreställer fören på en båt och ett fiskenät.  

Blädderbar version

 Uppslag ur rapporetn med exemplet kummel

Faktablad 2015

Här kan du läsa om eller skriva ut faktablad för de arter som ingår i Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015.

Abborre Gädda Kolja Marulk Rödtunga Skoläst Ål
Bergtunga Gös Kräfta (signal-) Nordhavsräka Sandskädda Skrubbskädda Äkta tunga
Bleka Havskatt Kummel Ostron Sik Slätvar Öring
Blåmussla Horngädda Lake Pigghaj Siklöja Tobis  
Blåvitling Hummer Lax Piggvar Sill/Strömming Torsk  
Fjärsing Hälleflundra Långa Röding Sjurygg Vitling  
Gråsej Knot Makrill Rödspotta Skarpsill Vitlinglyra  

 

Faktablad om våra viktigaste fiskar och skaldjur - 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten – Resursöversikt 2013 är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

För 2013 gavs inte rapporten ut i tryckt version utan finns att hitta som faktablad för varje art. Här presenteras kommersiellt viktiga arter i sötvatten och vid kusten. 

Ladda hem faktabladen nedan:

 

 Abborre  Gädda  Gös  Lake  Lax   Piggvar  Röding  
 Signalkräfta  Sik  Siklöja  Skrubbskädda  Ål  Öring 

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar. Detta är den nionde utgåvan av den samlade översikten över fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten. Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för att utnyttjandet av fiskresurserna skall bli bärkraftigt. För svenska vattenområden beskrivs miljöutvecklingen i ett ekosystemsperspektiv, dels för att tydliggöra fiskens ekologiska roll och beskriva yttre miljöfaktorer som påverkar fiskbestånden, dels för att belysa fiskets effekter på miljön.

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten - Resurs- och miljööversikt 2012

 

Ladda ned rapporten som pdf (8 Mb)  

En tryckt version av rapporten finnas tillgänglig.

Rättelse (2013-01-29)

Arbetet med rapporten ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. Resurs- och miljööversikt 2012” färdigställdes före Nafo/Ices-arbetsgruppen (Nipag) rapporterade uppdaterade siffror för utkast av räka.

Ett uppdaterat dataunderlag samt text vad gäller Nordhavsräka 2012 laddas ned här.

 

Fakta:

Fiskbestånd i hav och sötvatten – Resursöversikt 2015 är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Sidansvarig: anna.lingman@slu.se