Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Senast ändrad: 15 maj 2020
Fören på forskningsfartyget Dana i hög sjö. Foto.

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten är en sammanställning av de kommersiellt viktigaste arterna i Sveriges hav och sötvatten. Rapporten beskriver beståndens utveckling och ger råd för ett långsiktigt hållbart fiske.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets och fritidsfiskets rapportering.

Rapporten tas fram av institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och ges sedan 2012 ut i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie.

Så mår svensk fisk 2019 

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019. Resursöversikt. (pdf 11 Mb) (reviderad 2020-05-15)

För högupplöst version, se kontakt längst ned

Läs och ladda ner äldre rapporter

2018

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018. Resursöversikt (pdf)

2017

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt (pdf)

2016

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt (Blädderbar)

2015

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (Blädderbar)   

 


Kontaktinformation

Eddie von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
eddie.vonwachenfeldt@slu.se, 010-478 41 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se