Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - resursöversikt

Senast ändrad: 02 februari 2018
Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 Resursöversikt-1.png

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten är en sammanställning av de kommersiellt viktigaste arterna i Sveriges hav och sötvatten. Rapporten beskriver beståndens utveckling och ger råd för ett långsiktigt hållbart fiske.

Rapporten beskriver hur och hur mycket vi fiskar på arterna, om bestånden fiskas på ett hållbart sätt samt biologisk information om de ingående fisk- och skaldjursarterna.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfisketsoch fritidsfiskets rapportering.

Rapporten tas fram Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och ges sedan 2012 ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i samarbete med SLU.

Så mår svensk fisk 2017 

Negativ utveckling för siklöja och hummer – uppåt för strömming och sik (pressmeddelande med kort sammanfattning av resultaten)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017. Resursöversikt. 

(Rapporten som pdf)

Läs och ladda ner äldre rapporter:

2016

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt   (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016. Resursöversikt (Blädderbar)

2015

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015  (pdf)     

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 (Blädderbar)   

 


Kontaktinformation

Magnus Appelberg, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
magnus.appelberg@slu.se, 010-478 41 13

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se