Fisk, fiske och kräftdjur i älv, sjö, kust och hav på institutionen för akvatiska resurser

Senast ändrad: 04 september 2018

Informationsblad om SLU Aqua

Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, ska utveckla den biologiska rådgivningen för ett hållbart nyttjande av de akvatiska resurserna i våra hav och sötvatten. Detta gör vi genom att samla in data, övervaka, analysera och bedriva forskning, samt genom att sprida vår kunskap.

Läs mer i vårt informationsblad om institutionen för akvatiska resurser

 

Folder om Kustprovfiske vid institutionen för akvatiska resurser

Provfiskefolder Kustlab

 


Kontaktinformation

Teresa Soler, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se