Forskarutbildning vid institutionen för akvatiska resurser

Senast ändrad: 19 juni 2017

Forskarutbildning på SLU

Forskarskolan i ekologi 

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker centralt på SLU

Introduktionsuppsats på SLU Aqua: Aqua Introductory Research Essay. Mall för inlagan hämtas här.

Doktorsavhandling på SLU

Om du ska skriva en doktorsavhandling ingår den i SLU:s serie Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Omslag och inlaga hämtas bland SLU:s mallar. 

Licentiatavhandling på institutionen för akvatiska resurser

Om du ska skriva en licentiatavhandling så ska den ingå i institutionens egen serie, Aqua Licentiate Theses. Inlagan finner du bland SLU:s mallar för avhandlingar, men omslaget och ansökan om ISBN sköts av Kommunikationsgruppen.

Mallar för avhandlingar

Här hittar du mallar för avhandlingar. Inlaga, spikblad, manuskript och referenser. 

 

Doktorsavhandling SLU omslag

Doktorsavhandling - Acta Universitatis Agriculturae Sueciae

Aqua Licentiate Theses

Licentiatavhandling - Aqua Licentiate Theses


Kontaktinformation

Erik Petersson, professor, studierektor forskarutbildningen
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se