Om Oss

Senast ändrad: 06 april 2022

Vi är ett forskningsteam med brett intresse inom hästens biomekanik och smärtutvärdering. På den här sidan får du veta mer om oss samt kontaktuppgifter och adress till våra medarbetare.

Marie Rhodin: marie.rhodin@slu.se, 018-672194

Marie är docent, forskare och Diplomate i  American and European College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation. Maries huvudsakliga intresse är ortopedi och klinisk biomekanik på häst. Förutom att driva ett stort antal forskningsprojekt, handleda doktorander samt vara biträdande handledare till ytterligare doktorander i andra delar av Europa, undervisar Marie även veterinärstudenter på SLU samt jobbar som klinikveterinär på UDS hästklinik.Elin Hernlund: elin.hernlund@uds.slu.se, 018-672142

Som biträdande universitetslektor driver Elin många olika  rörelseforskningsprojekt. Hennes största fokus ligger på att utveckla mer avancerad rörelseanalys vid hältdiagnostik. Hon studerar hur rörelsemönstret hänger samman med funktionell anatomi, specifik smärtlokalisation och med visuell mönsterigenkänning. Elin har fått anslag för att utveckla bättre hältdiagnostik med hjälp av nya analysmetoder, bl.a. artificiell intelligens. 2016 disputerade Elin med en avhandling som undersökte tränings- och tävlingsunderlag inom hästsporten. Förutom sin forskning jobbar Elin även som klinikveterinär på UDS hästklinik samt undervisar studenter i klinisk och funktionell anatomi på häst. För veterinärstudenter bedriver hon också klinisk undervisning i ortopedi och rörelseanalys samt handleder doktorander.

Pia Haubro Andersen: pia.haubro.andersen@slu.se

Som Professor emerita/forskare på SLU har Pia över 30 års erfarenhet med kirurgi på häst, nöt samt gris förutom hennes breda erfarenhet i att undervisa samt forska, med fokus på hennes tre favoritområden trauma, inflammation samt smärta. Under sin karriär har Pia utvecklat ett stort internationellt nätverk. Det mest aktuella forskningsprojektet inkluderar akademiska experter i s.k. "machine learning technology" från både KTH här i Sverige samt på UC Davis i Kalifornien. Tillsammans forskar de för att utveckla automatiserad smärtavläsning på häst, med möjliga framtida applikationer även hos andra djurslag.


Emma Persson Sjödin cirkel

Emma Persson Sjödin: emma.persson.sjodin@slu.se, 018-671821

Emma disputerade 2020 med en avhandling där hon studerade den kliniska betydelsen av rörelseasymmetrier hos friska och halta ridhästar. Hon arbetar både som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhusets hästavdelning samt med ortopedisk forskning. Hon studerar utvecklingen av rörelsemönstret hos unga ridhästar som börjar tränas samt tittar på hur halta hästar förändrar sitt rörelsemönster. Förutom att forska är Emma en prisad lärare för veterinärstudenter (Årets pedagogiska pris 2016).

Katrina Ask: katrina.ask@uds.slu.se, 018-672125

Hösten 2017 började veterinären Katrina Ask sin forskarutbildning inom projektet om Ortopedisk smärta hos häst och ko. Katrina fokuserar på hur man kan upptäcka ortopedisk smärta genom att studera ansiktsuttryck och beteenden. Hälta hos våra djur orsakar mycket lidande och minskad djurvälfärd vilket gör detta till ett mycket viktigt forskningsområde. Innan Katrina kom till SLU har hon jobbat på distrikt med kor och hästar, samt på UDS Hästklinik och privat hästklinik. Forskarutbildningen kombinerar hon med att undervisa veterinärstudenter i rörelseapparatens anatomi.

 

 

Johan Lundblad: johan.lundblad@slu.se

Johan började som forskningsassistent hos oss i januari 2019. Tidigare har han jobbat som distriktsveterinär i Nordvästra Skåne. Han tog examen från SLU 2017 med ett examensarbete om stress hos hästar.        Från Januari 2021 är Johan doktorand och tittar på hur bland annat stress påverkar bedömningen av smärta hos häst. Han arbetar även som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhusets hästavdelning.​​

 

Ebba Zetterberg: ebba.zetterberg@slu.se

Ebba Zetterberg oval

Ebba började arbeta som forskningsassistent 2021 efter att hon tagit sin veterinärexamen vid SLU. Hon gjorde ett examensarbete där hon tittade på rörelseasymmetrier hos Islandshästar. Hon deltar i olika forskningsprojekt samt undervisar veterinärstudenter i anatomi. Ebba har stor erfarenhet av att arbeta med och träna Islandshästar.

 

 

 

 

 

 

Linda Wright: linda.wright@slu.se

Linda Wright oval

Linda började arbeta som forskningsassistent 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Leclercq: anna.leclercq@slu.se

Anna Leclercq oval 2

Anna började arbeta som forskningsassistent 2021 efter att hon tagit sin veterinärexamen vid SLU.  Hon deltar i olika forskningsprojekt samt undervisar veterinärstudenter i anatomi. Hon har lång erfarenhet av hästar och har själv tävlat ponny i fälttävlan på SM-nivå.​

 

 

 

 

 

Besöksadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
VHC
Ulls väg 6
756 51 Uppsala

 

Postadress

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU
Box 7011
750 07 Uppsala

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se