Utbildning vid institutionen för anatomi fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 09 november 2020

Vi undervisar både på grundutbildningsnivå och forskarnivå. Undervisningen omfattar ett brett kompetensområde från cellulära mekanismer till hela djurets struktur och funktion.

Den komparativa aspekten är viktig, vi undervisar och forskar om både de livsmedelsproducerande djurslagen, sport- och sällskapsdjur samt laboratoriedjur.

Grundutbildning

Studierektorer: Erik Pelve (instutitionsstudierektor) och Anna Wistedt

Programstudierektor på hippologprogrammet: Anna-Lena Holgersson

Läs mer om grundutbildningen här.

Forskarutbildning

Studierektor: Sara Wernersson

Läs mer om forskarutbildningen här.


Kontaktinformation
Erik Pelve, Universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Avdelningen för anatomi och fysiologi
erik.pelve@slu.se, +46725438961

Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se