Forskarutbildning vid AFB

Senast ändrad: 25 november 2021

Forskning vid institutionen bedrivs främst inom områdena molekylärt inriktad forskning som syftar till att klargöra mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar, integrativ fysiologi, organens struktur och funktion samt rehabilitering.

Forskningsprojekten är av oftast av grundläggande karaktär men med koppling till miljö och klimat, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar hos såväl djur som människa.

Läs mer om vår forskarutbildning

Övrig information