Forskarutbildning vid AFB

Senast ändrad: 30 januari 2023

Forskarutbildning vid institutionen bedrivs främst inom områdena biomekanik och hälta, arbetsfysiologi, energimetabolism, konstgjord spindeltråd, stress och beteende.

Projekten är av både grundläggande och tillämpad karaktär och med koppling till prestation, livsmedelsproduktion, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar.

Läs mer om vår forskarutbildning

Övrig information