Forskarutbildning vid AFB

Senast ändrad: 22 april 2020

Forskning vid institutionen bedrivs främst inom områdena molekylärt inriktad forskning som syftar till att klargöra mekanismer som är av betydelse vid olika typer av sjukdomar, integrativ fysiologi, organens struktur och funktion samt rehabilitering.

Forskningsprojekten är av oftast av grundläggande karaktär men med koppling till miljö och klimat, djurvälfärd eller kliniska frågeställningar hos såväl djur som människa.

Läs mer om vår forskarutbildning

Övrig information


Kontaktinformation

Studierektor forskarutbildning - AFB

Sara Wernersson, Universitetslektor
VH - Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
sara.wernersson@slu.se018-672112 
Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se