Forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 10 november 2020

Här hittar du dem som just nu doktorerar på institutionen.

 

 

 

 

Medicinsk biovetenskap inriktning fysiologi

 Sara Larsdotter Davey
Electrolyte and fluid balance in horses
Handledare: Kristina Dahlborn

 

Biomedicinsk vetenskap

 Jun Mei (Vicky) Hu Frisk
Nucleotide metabolism in health and diseases
Handledare: Liya Wang

Sumalata Sonavane

Improving the mechanical properties of biomimetic spider silk fibers

Handledare: Anna Rising

 

Klinisk vetenskap inriktning kirurgi

Emma Persson Sjödin
Movement asymmetries in sound and lame horses
Handledare: Marie Rhodin

Veterinärmedicinsk vetenskap

Linda Andersson
Body weight in dogs
Handledare: Katja Höglund

Katrina Ask
Orthopedic pain in large animals, horses and cows.
Handledare: Marie Rhodin

Marie Hammarberg
Lameness or laterality: when does asymmetry matter?
Handledare: Marie Rhodin

 

Husdjursvetenskap

Birgitta Staaf Larsson
Can animal welfare of dairy cows be improved by combining resource-based and animal-based measurements in the official control?
Handledare: Margareta Steen

Louise Winblad von Walter
Fysiologiska och etologiska förändringar vid rädsla och stress hos get och hund
Handledare: Kristina Dahlborn

Nina Känsälä

Temat för forskningen är hästvälfärd och ridsport. Den
preliminära titeln är "Ridsport och välfärd – en
studie om tyckande och fysiologisk verklighet"

Handledare: Anna Jansson

Denise Söderros

Viktbärande förmåga hos islandshäst och betydelsen av träning.

Handledare: Anna Jansson

Vikingur Gunnarsson

Subjective and objective assessment of the Icelandic horse's performance.

Handledare: Marie Rhodin

Linda Kjellberg
Horses in an active open barn systems - behaviour and welfare
Handledare: Karin Morgan

Biologi

Lisa Johansson
Markers for good and bad training effects in horses
Handledare: Anna Jansson


Kontaktinformation

Studierektor forskarutbildning - AFB

Sara Wernersson, Universitetslektor
VH - Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
sara.wernersson@slu.se018-672112 
Sidansvarig: rose.marie.ivarssson@slu.se