Forskarstuderande på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 22 april 2021

Här hittar du dem som just nu doktorerar på institutionen.

 

 

 

 

Medicinsk biovetenskap inriktning fysiologi

Sara Larsdotter Davey
Electrolyte and fluid balance in horses
Handledare: Kristina Dahlborn

 

Biomedicinsk vetenskap

Jun Mei (Vicky) Hu Frisk
Nucleotide metabolism in health and diseases
Handledare: Liya Wang

Sumalata Sonavane   
Improving the mechanical properties of biomimetic spider silk fibers
Handledare: Anna Rising

 

Klinisk vetenskap inriktning kirurgi

 

Veterinärmedicinsk vetenskap

Linda Andersson
Body weight in dogs
Handledare: Katja Höglund

Katrina Ask
Orthopedic pain in large animals, horses and cows.
Handledare: Marie Rhodin

Marie Hammarberg
Lameness or laterality: when does asymmetry matter?
Handledare: Marie Rhodin

Johan Lundblad
FACES: En studie om ansiktsuttryck vid emotionella tillstånd hos hästar
Handledare: Marie Rhodin

Husdjursvetenskap

Birgitta Staaf Larsson
Can animal welfare of dairy cows be improved by combining resource-based and animal-based measurements in the official control?
Handledare: Margareta Steen

Louise Winblad von Walter
Fysiologiska och etologiska förändringar vid rädsla och stress hos get och hund
Handledare: Kristina Dahlborn

Nina Känsälä
Temat för forskningen är hästvälfärd och ridsport. Den
preliminära titeln är "Ridsport och välfärd – en
studie om tyckande och fysiologisk verklighet"
Handledare: Anna Jansson

Denise Söderros
Viktbärande förmåga hos islandshäst och betydelsen av träning.
Handledare: Anna Jansson

Vikingur Gunnarsson
Subjective and objective assessment of the Icelandic horse's performance.
Handledare: Marie Rhodin

Linda Kjellberg
Horses in an active open barn systems - behaviour and welfare
Handledare: Karin Morgan

Biologi

Lisa Johansson
Markers for good and bad training effects in horses
Handledare: Anna Jansson

Sidansvarig: rose.marie.ivarssson@slu.se