Grundutbildning vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Senast ändrad: 08 juli 2022

Vi ansvarar för grundutbildningen i anatomi, histologi, fysiologi, biokemi och cellbiologi för studenter på alla VH-fakultetens djurprogram såsom veterinär, husdjursagronom, djursjukskötare, etologi och djurskydd, kandidat husdjur, kandidat sport och sällskapsdjur samt på masterprogrammet Animal Science.

Institutionen ger även kurser för studenter på andra fakulteter och program såsom bioteknologprogrammet och livsmedelsagronomprogrammet. 

AFB har även hippologprogrammet som en del i sin verksamhet och som har en egen avdelning, hippologenheten.

Sök efter kurser på grund- och avancerad nivå

Här kan du söka efter kurser på SLU där du kan se kursens schema, litteraturlista, kursplan och betygskriterier.

Du kan söka efter kurser för innevarande termin samt ett läsår framåt i tiden.


Kontaktinformation

Programstudierektor - Hippologprogrammet

Anna-Lena Holgersson, föreståndare 
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Enheten för hippologutbildning
anna-lena.holgersson@slu.se, 018-67 21 43, 070-848 86 96

Institutionsstudierektor AFB

Erik Pelve
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

erik.pelve@slu.se,  072-543 89 61