Examensarbeten

Senast ändrad: 14 mars 2023

Vill du göra ditt examensarbete hos oss?

På vår institution har vi många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter som vill skriva examensarbeten. Nedan finner du en lista på handledare för både pågående samt planerade projekt.

Marie Rhodin, Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen
Vi kan erbjuda spännande examensarbeten där vi studerar olika typer av djurpopulationer med tekniker som IMU-sensorer och video med avancerade analyser för att besvara olika biologiska frågeställningar.

- Objektiv hältbedömning hos häst och nöt
- Smärtbedömning hos häst och nöt
- Objektiva metoder för utvärdering av djurs rörelse, beteende, exteriör

Malin Connysson, Cecilia Müller
-Spännande examensarbete (Master) för 1-2 hästintresserade husdjursagronomstudenter! (länk) Anmäl intresse senast 31 maj 2023

 

Mer allmän information om examensarbete hittar du på VH-fakultetens gemensamma sida för examensarbeten.

Alla publicerade studentarbeten publiceras i Epsilon, där det är möjligt att söka på titel, författare, institution, ämne, publiceringsår mm. Länk för att söka

Här nedan ser du tidigare examensarbeten som gjorts hos oss. Länk AFB


Kontaktinformation

Erik Pelve, Universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
erik.pelve@slu.se, +4618672167