Examensarbeten

Senast ändrad: 07 juli 2022

Vill du göra ditt examensarbete hos oss?

På vår institution har vi många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter som vill skriva examensarbeten. Nedan finner du en lista på handledare för både pågående samt planerade projekt.

Marie Rhodin, Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen
Vi kan erbjuda spännande examensarbeten där vi studerar olika typer av djurpopulationer med tekniker som IMU-sensorer och video med avancerade analyser för att besvara olika biologiska frågeställningar.

- Objektiv hältbedömning hos häst och nöt
- Smärtbedömning hos häst och nöt
- Objektiva metoder för utvärdering av djurs rörelse, beteende, exteriör

Margareta Steen och Elina Åsbjer
Påverkan av årstid och yttertemperatur på grisarnas välfärd
Grisar kan ha svårt att termoreglera sig sommartid. Men resultatet av djurskyddskontrollen riskerar att påverkas av när på året kontrollen sker. Detta kan leda till att brister inte uppmärksammas och att djurhållare inte bedöms likvärdigt. Genom ett examensarbete där vi tittar på kontrollresultat från djurskyddskontroll av gris vill vi därför undersöka om det i praktiken finns stora årstidsvariationer i denna fråga. Arbetet utförs genom en genomgång av inspektionsrapporter.

 

Carl-Gustaf Thulin och Kristina Dahlborn
Förutsättningar för uppfödning av köttkanin i Sverige
Baseras på litteraturstudie som bl.a. inkluderar regelverk samt intervjuer med så väl uppfödare som konsument och handel.

 

 

Mer allmän information om examensarbete hittar du på VH-fakultetens gemensamma sida för examensarbeten.

Alla publicerade studentarbeten publiceras i Epsilon, där det är möjligt att söka på titel, författare, institution, ämne, publiceringsår mm. Här nedan ser du tidigare examensarbeten som gjorts hos oss.


Kontaktinformation

Erik Pelve, Universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
erik.pelve@slu.se, +4618672167