Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till Alnarps Rehabiliteringsträdgård!

Forskningen vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård kombinerar teorier från miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgård med medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi genom samverkan med andra universitet, landsting och myndigheter. 

Läs mer om rehabträdgården Följ oss på Instagram! 
Hammock2750.jpg

Öppet studiebesök i Rehabträdgården 17 maj kl 14-16

Under ditt besök hos oss får du en guidad rundvandring. Vi visar och berättar om trädgårdens olika rum och planteringar och hur teamet använder trädgården i aktiviteter. Du får möjlighet att ställa frågor om Alnarps rehabiliteringsträdgårds historia och om de studier som bedrivits i vårt Living Lab. Välkommen!

Kontakt: Sara Kyrö Wissler, rehabtradgarden@slu.se

Kostnad: 500 kronor per person, exkl moms.

Anmälan: rehabtradgarden@slu.se  SENAST 10 maj 

ART750.jpg

Region Skåne ger medel till förberedande studie om cancerpatienter

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne avsätter 500 000 kronor till SLU och Alnarps rehabiliteringsträdgård för en förberedande studie av rehabilitering av personer som lever med obotlig cancer. SLU-forskarna vill undersöka om en vistelse i rehabiliteringsträdgården kan ge patientgruppen en snabbare väg tillbaka till arbetslivet, samt en metod att hantera de psykiska svårigheter som uppstår i samband med en cancersjukdom.

Publicerad: 09 april 2019 -