Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

  Kontakta oss! Följ KCF på 

Per.liggande.jpg

KCF tycker till

KCF:s medarbetare är flitiga krönikörer och debattörer i media i samband med torkan som drabbat Sverige. Ove Karlsson ifrågasätter i både JordbruksaktuelltLantbruksnytt och Land Lantbruk varför priset på lantbrukets produkter inte stiger som en följd av den svåra torkan.

Redan i början av sommaren gjorde Per Hansson ett debattinlägg i ATL om vikten av att prata om den svåra situationen, Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap, bidrog med ett engagerat inlägg, även det i ATL om hälsomässiga aspekter på krisen.