Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

       

SF750.jpg

Ny kurs i strategisk företagsledning

SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper dig att snabbt nå en högre nivå i din verksamhet. Kursen startade 7 januari 2019 och riktar sig till yrkesverksamma företagare och rådgivare.

Program och information om Kurs i strategisk företagsledning

Detc-händer-på-SLU750.jpg

KCF-seminarier i februari

Under februari månad höll KCF två viktiga seminarier, båda i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp.
• 5 februari Ägarskifte i företaget
• 14 februari Räcker pengarna?
Följ länkarna till text, bilder och de filmade versionerna av seminarierna!

KCF på Facebook
Publicerad: 15 april 2019 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se