Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning. KCF har medarbetare inom SLU:s fakulteter LTV, NJ och VH.

Amanda Andersson

Vi följer kursen i företagsledning

SLU:s stora kurs i företagsledning för trädgårdsingenjörs- och lantmästarprogrammets årskurs 3 rullar som bäst på Alnarp. Kursen är mycket uppskattad och i år deltar 25 studenter. I KCF:s uppdrag ingår att stödja och delta i utbildningen och för att uppmärksamma just företagsledningen följer vi kursen i sociala medier. Gå in på KCF:s Facebook och Instagram! Läs om kursen här!

Höstens webbinarier!

September månads spännande webbinarier gav många insikter. Fredrik Svedberg från Logtrade förklarade hur du tar makten över logistiken, Christian Silvast berättade om konsten att leda företag mot framgång, med hjälp av Lean. 

KCF på Facebook
Publicerad: 30 september 2020 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…