Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

  Kontakta oss! Följ KCF på 

cisJos.png

Enkät företagsledning

Länk till webbenkät om företagsledning inom lantbruket

https://sv.surveymonkey.com/r/NXY7GFQ

hurMar.png

Hur mår du och ditt företag ?

Gröna näringar i nordvästra Skåne

Länk till webbenkäten:  Enkät kring Hur mår du och ditt företag ? (till dig som fått en enkät per post)

SR-bild.png

KCF:s seminarierserie i P1!

KCF:s seminariereserie om företagsledning, som turnerade under våren 2017, har uppmärksammats av Sveriges Radio. Länk till reportaget.