Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

    Följ KCF på 

SF750.jpg

Ny kurs i strategisk företagsledning

SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar i januari 2019 och riktar sig till yrkesverksamma, antalet platser är begränsat. Sista anmälan 6 december.

Varmt välkommen med din ansökan!

Program, anmälan och information om Kurs i strategisk företagsledning

SarahFK7502.jpg

Halvtidsseminarium för Sarah

Den 15 oktober höll Sarah Fitz-Koch halvtidsseminarium. Hon presenterade underlaget för sin forskning som har fokus på entreprenörens identitet: Understanding the Dynamics of Identity and Identity Work in Entrepreneurship: Cases from the Agricultural Sector.
Sarah Fitz-Kochs forskning finaniseras av företaget Mellby gård.