Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen vid AEM arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.             

BoL - Barn och Landskap

SLU:s forskare och lärare samlas i nätverket Barn och landskap för att möta omvärldens behov av kunskap och vägledning i att förbättra de miljöer där barn och unga växer upp och på så sätt ge dem bästa förutsättningar.

Under portalen Barn och landskap finns kontaktuppgifter till forskare och lärare som är engagerade i nätverket.

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö

Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn. 

Den 24 oktober hölls BUB-möte på SLU Alnarp

Program

Läs mer om BUB här.

Publicerad: 28 juni 2019 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…