Om AEM

Senast ändrad: 08 augusti 2019
slott.jpg

AEM:s verksamhet är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus. Grundtanken är att när individen trivs och känner välbefinnande finns det också förutsättningar för att det omgivande samhället, inklusive företagandet, utvecklas på ett positivt sätt. Detta kan sammanfattas med begreppen arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

Prefekt:
Christina Lunner Kolstrup, christina.kolstrup@slu.se, 040–41 54 94

Ställföreträdande prefekt:
Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning:
Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040–41 55 37

Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning:
Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040–41 50 15

Postadress: Box 88, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, resp. Pomonavägen 10 (Rehab)

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan. Detta sker i samverkan med berörda aktörer.

Ekonomi och Marknad innefattar ekonomiska frågeställningar inom fakultetens område med fokus på företagens konkurrenskraft, företagsstyrning, entreprenörskap, marknadsföring, konsumenten, dagligvaruhandel samt beteendeforskning kring mat och hälsa.

Miljöpsykologi omfattar landskapsinriktad miljöpsykologi med naturens roll för livskvalitet och hälsa som specialområde. Den gemensamma nämnaren utgörs av intresset för människans samspel med den fysiska miljön med särskild inriktning mot utemiljöernas funktion i vardagen och vad dessa betyder för välbefinnande, kvalitet och hälsa.

Fakta:

Vi som arbetar vid institutionen är bland annat agronomer, arbetsterapeuter, beteendevetare, biologer, civilekonomer, folkhälsovetare, hortonomer, landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer.


Prefekt

Christina Lunner Kolstrup, forskare
Institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 54 94

Sidansvarig: mats.gyllin@slu.se