Forskning vid BVF

Senast ändrad: 12 april 2021

Forskningen på BVF bedrivs inom forskningsområdena Infektionsbiologi, Livsmedelssäkerhet, Risksubstanser, läkemedel och miljö samt Sjukdomars orsak, utveckling och kontroll.

På BVF har vi en bred forskningskompetens. Vi har många doktorander inom projekt som behandlar ämnen av skilda slag. Vi håller regelbundet seminarier för fortbildning av forskare och forskarstudenter. En viktig del är internationellt samarbete vilket bland annat innefattar utbildning av masterstudenter. Inom flera ämnesområden drivs vår forskning i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Läs mer om forskningen inom de olika ämnesområdena:

Bakteriologi
Farmakologi
Immunologi
Parasitologi
Patologi
Toxikologi
Veterinär folkhälsovetenskap (VPH)
Virologi

Aktuella forskningsprojekt