Kontakt

Senast ändrad: 13 maj 2022

Besöksadresser:
Vi sitter i VHC-huset på Ulls väg 26, Ultuna
Plan 3: Bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap, parasitologi samt administrationen.
Plan 4: Patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi och virologi.

Postadresser:
Bakteriologi, veterinär folkhälsovetenskap och parasitologi:
SLU
Box 7036
750 07 Uppsala

Patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, virologi samt administrationen:
SLU
Box 7028
750 07 Uppsala

 

Prefekt
Ivar Vågsholm, 018-672378

Ställföreträdande prefekt
Eva Tydén, 018-671208

Biträdande prefekter
Elisabet Ekman, 018-671216; 
Bengt Guss, 018-673205; 
Caroline Fossum, 018-672782
Johan Lundqvist, 018-671681

Administrativ chef
Mikael Rosenius, 018-671857, 070-6711857

Studierektor grundutbildning
Eva Tydén, 018-671208

Studierektor forskarutbildning:
Stefan Örn, 018-671178

Kommunikatör
Patrik Claesson, 018-673197

Koordinator miljöanalys, Giftfri miljö
Gunnar Carlsson, 018-671145

 

 

 


Kontaktinformation

Ivar VågsholmIvar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se