Ledningsgrupp

Senast ändrad: 13 april 2022

Ledningsgrupp

Ivar Vågsholm, ordförande och prefekt
Eva Tydén, ställföreträdande prefekt

Caroline Fossum
Elisabet Ekman
Mikael Rosenius
Susanna Sternberg Lewerin
Johan Höglund
Mikael Berg
Bengt Guss 
Anders Glynn
Eva Skiöldebrand
Johan Lundqvist
Patrik Claesson


Kontaktinformation

Ivar VågsholmIvar Vågsholm
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet                                                        

Telefon: 018-672378
E-post: ivar.vagsholm@slu.se