Efteranmälan

Senast ändrad: 27 september 2016

Du kan efteranmäla dig till en kurs som du har missat att söka vid ordinarie söktillfälle. Du efteranmäler dig via högskoleverkets nationella portal studera.nu. Du bör även ta kontakt med kursansvarig lärare (kursledare) för att diskutera din anmälan och om det finns plats kvar på kursen.

Att tänka på!


• Anmäl dig via studera.nu
• Kontrollera om dina förkunskaper motsvarar de krav som ställs i kursplanen.
• Kontakta kursledaren i god tid innan kursstart (gärna minst 2 veckor före kursen börjar).

Frågor:


Kontakta studierektor Eva Tydén, 018-671208


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se