Examensarbete

Senast ändrad: 29 januari 2020

Att hitta ett lämpligt examensarbete

Det första man måste göra är att hitta ett lämpligt projekt och en handledare. Det finns flera olika vägar, bland annat:
• Prata med lämplig forskare som arbetar med frågor som intresserar dig från handledarlistan nederst på denna sida 
• Titta i listan med förslag här på BVFs hemsida
• Var uppmärksam på utskick eller muntlig information om lediga examensarbeten – detta gäller framförallt arbeten inom veterinärmedicin
• Ta kontakt med näringslivet och diskutera lämpliga projekt. Du behöver sedan kontakta en lämplig handledare vid SLU

Kursledare examensarbeten: Eva Tydén

 

För examensarbete inom veterinärmedicin:

Titta på denna presentation med förslag på examensarbeten

All information finns på  sidan för examensarbeten inom veterinärmedicin

 

För examensarbeten i ämnena biologi och husdjursvetenskap:

All information finns på sidan för examensarbeten inom VH-fakulteten

 

 


Kontaktinformation

Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se