Lediga examensarbeten

Senast ändrad: 05 mars 2021

Titta på denna presentation över examensarbeten

Datortomografisk studie av knä och hasled

Kan man mäta biomarkörer för smärta i hästens saliv?

Hälta hos suggor

Analys av Serglycins roll vid metastaserande cancer

Förekomst av spolmask och koccidier i hunduppfödningar

Förekomst av Giardia sp i hunduppfödningar

Kartläggning av immunsvaret mot Stora blodmasken hos häst

Epigenetisk reglering av tidiga immunreaktioner hos gris

Sindbisvirus-infektion i hästar

Projekt mugg & rasp

Detection of anthelmintic resistance

Helminthoses in grazing livestock

Metagenomics of parasitic nematodes in faecal samples from ruminants

Experimental and epidemiological studies of Fasciola hepatica

Pathways for roundworm infection (Ascaridia galli) on organic laying hen farms

Läkemedelsresistens hos hästens spolmask

Ökad förekomst av stora blodmasken hos unga hästar 

Behovsanpassad användning av avmaskningsmedel och detektion av läkemedelsresistens hos endoparasiter hos får

Parasiter och avmaskningsrutiner i vilthägn

Anthelmintikaresistens hos fårets stora löpmagsmask i Thailand (MFS-studie)

Kan odlade celler och molekylärbiologiska metoder minska användningen av djurförsök?

Nya metoder för att upptäcka toxiska ämnen i miljön

Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö

Förekomst av Treponema-bakterier hos hundar med periodontit

DNA based analyses of microflora of the milk fat fraction

Utredning av frasbrandsutbrott hos nötkreatur i Västra Götaland
2015-2016

Infektionssjukdomar på ren eller får


Kontaktinformation