Kartläggning av immunsvaret mot Stora blodmasken hos häst

Senast ändrad: 31 oktober 2018

Rapporter om att infektion med Strongylus vulgaris blivit vanligare de senaste åren har lett till en ökad satsning på forskning inom området. Vid immunologiska avdelningen pågår ett projekt vars långsiktiga mål är att utveckla ett vaccin mot S. vulgaris. Inom det projektet kartlägger vi hästens immunreaktion mot olika stadier av parasiten med hjälp av in vitro metoder. Vi avser att jämföra immunreaktionen mot S. vulgaris i hästar med hög och låg parasitbörda. Arbetet kommer omfatta provtagning samt framrening av blodlymfocyter som sätts i kulturer och stimuleras med olika antigenpreparationer i cellkulturerna. Lymfocyternas reaktivitet mot antigenet kommer i första hand att kartläggas genom att jämföra cytokinprofilerna hos de olika hästarna.

Kontakt: Caroline Fossum


Kontaktinformation
Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se