Aktuella projekt

Senast ändrad: 31 maj 2022

Projektbeskrivningar uppdelade efter ämnesområdena på BT

Pågående forskningsprojekt

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion
Odlingssystemsekologi
Tillämpad statistik
Hortikulturell produktionsfysiologi
Hortikulturell mikrobiologi
Djurmiljö och byggnadsfunktion

Avslutade forskningsprojekt

Teknologi för animalie- och växtproduktion
Odlingssystemsekologi
Tillämpad statistik
Hortikulturell produktionsfysiologi
Hortikulturell mikrobiologi
Djurmiljö och byggnadsfunktion