Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Dagens stora och tunga maskiner orsakar markpackning, vilket kan minimeras genom att styra all trafik till bestämda platser på fältet, s.k. fasta körspår. Konceptet kallas Controlled Traffic Farming (CTF). Idag finns också en stark trend att minska bearbetningsintensiteten. CTF minskar luckrings- och bearbetningsbehovet samt ger lägre energiförbrukning. Detta samt billigare autostyrning av traktorer, gör allt fler svenska lantbrukare intresserade av tekniken. Få vågar dock satsa utan ett tillräckligt beslutsunderlag, varför det är viktigt att Sveriges enda existerande CTF-försök får fortsätta. Försökens syfte är att studera effekten av att koncentrera körspåren jämfört med slumpmässig körning i annars likvärdiga bearbetningssystem. Försöken genomförs i Skåne och Uppland under minst sex år i A) två traditionella blockförsök, B) storrutor på Lydinge gård. I projektet utförs skördemätningar i och mellan spår, markfysikaliska mätningar samt ekonomisk beräkning av utfall.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och POS (Precisionsodling Sverige)

Projekttid: 2010-2017

Projektansvarig: Lena Holm.
Projektledare: Lena Holm.
Övriga medverkande: Johan Arvidsson (SLU, inst. för mark och miljö).

Publiceringar:

Lejon, L (2014). Effekt på mark och gröda av olika bearbetningssystem, med och utan CTF. Examensarbeten, Institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala 2014. Nr 2014:05.

Andersson, M. (2014). Fasta körspår till framtiden: markstruktureffekter i CTF-odlingssystem. Examensarbete, Lantmästar-kandidatprogram, SLU Alnarp

Arvidsson, J., Holm, L., Lejon, L., Andersson, M. (2014). Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur. I: Arvidsson, J. (red). Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2013, nr 128. s. 57-64. SLU, Uppsala.

Arvidsson, J. och Holm, L. (2013). Fasta körspår - skördepotential och effekt på markstruktur. I: Arvidsson, J. (red). Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2012, nr 125. s. 50-53. SLU Uppsala.

Arvidsson, J. och Holm, L. (2012). Fasta körspår - skördepotential och effekt på markstruktur. I: Arvidsson, J. (red). Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2011, nr 121. s. 57-61. SLU Uppsala.


Kontaktinformation