Integrerad bekämpning av annuella ogräs genom radhackning och radsprutning i ettåriga grödor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att utveckla integrerad bekämpning mot annuella ogräs i ettåriga grödor genom att kombinera mekanisk och kemisk bekämpning som ska utföras samtidigt och var för sig. Projektet består av forsknings/utvecklingsarbete där ett redskap för radsprutning och radhackning utformas och testas i fältexperiment där olika kombinationer av radhackning, kemisk bekämpning och radsprutning utvärderas och jämförs med konventionell bredsprutning.

Förväntningen är att radhackning, ensamt eller i kombination med kemisk ogräsbekämpning kan minska den totala användningen av växtskyddsmedel i ettåriga grödor, jämfört med konventionell bekämpning, samtidigt som god ogräsregleringseffekt erhålls.

Projektledare: Anneli Lundkvist

Projektdeltagare: Anders TS Nilsson, Lena Holm, Allan Andersson, David Hansson, Maria Stenberg och Theo Verwijst

Samarbetspartner: Per Ståhl HS, Anders Algerbo och Mikael Gilbertsson (JTI), Henrik Hallqvist Jordbruksverket

Finansiering:  Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning (SLF)


Kontaktinformation