Integrerad ogräsbekämpning genom radhackning och radsprutning i våroljeväxter

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att utveckla integrerad bekämpning mot ettåriga ogräs i våroljeväxter genom att kombinera mekanisk och kemisk bekämpning som ska utföras samtidigt och var för sig. Projektet, som är ett komplement till en större ansökan skickad till SLF oktober 2011, består av två fältexperiment per år där olika kombinationer av radhackning, kemisk bekämpning och radsprutning utvärderas och jämförs med mer konventionella system för ogräsreglering. Målet är att radhackning, ensamt eller i kombination med kemisk ogräsbekämpning kan minska den totala användningen av växtskyddsmedel i våroljeväxter, jämfört med konventionell bekämpning, samtidigt som god ogräsregleringseffekt erhålls.

Projektledare: Anneli Lundkvist

Projektdeltagare: Anders TS Nilsson, Lena Holm, Allan Andersson, David Hansson, Maria Stenberg och Theo Verwijst

Samarbetspartner: Anders Algerbo och Mikael Gilbertsson (JTI), Henrik Hallqvist Jordbruksverket

Finansiering:  Jordbruksverket


Kontaktinformation