Förbättrad produktion av biomassa på marginalmarker med perenna gräs (GrassMargins)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Perenna (fleråriga) gräs kan skördas och återväxa årligen under flera årtionden, och har flera fördelar framför ettåriga grödor som gör dem relevanta som energigrödor. Dessa fördelar är bl.a. hög resurseffektivitet, hög produktivitet, goda miljöegenskaper och många möjligheter för slutanvändning. Miljöfördelarna inkluderar hög markkolsinlagring, minskat växtnäringsläckage, samt positiva effekter på markstruktur och biodiversitet och markstabilisering. Dessutom växer perenna gräs naturlig på marginalmarker som annars har dåliga förutsättningar för växtodling på grund av låg markkvalitet och låg avkastning. Projektets mål är att identifiera, karakterisera och utveckla nya sorter av C3 gräs (Dactylis glomerata, Festuca arundinacea och Phalaris arundinacea) och Miscanthus (C4 gräs) som har hög och stabil avkastning när de odlas på olika typer av marginalmark med låga odlingsinsatser. Arbetet kommer att bidra till att överkomma specifika flaskhalsar i produktionskedjor baserade på biomassa från perenna gräs. Projektet innehåller modellering för att identifiera optimala egenskaper och möjlig geografisk utbredning för perenna gräs med hög potential för biomassaproduktion, samt urval av nya sorter med högre stresstolerans och förbättrade torkningsegenskaper efter skörden. Projektet omfattar 12 partners från åtta länder som representerar Nord-, Central och Västeuropa, Ryssland och Kina. Dessutom ingår tre företag som projektpartners.

Projektet är finansierat av EU kommissionen

Projekttid: 2011-2015

Projektansvarig: Erik Steen Jensen.
Projektledare: Linda-Maria Mårtensson
Övriga medverkande: Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson
Kollaboration: Teagasc (Irland), Århus Universitet (Danmark), University of Sheffield (UK) med flera

Projekt hemsida: http://www.grassmargins.com/
Publiceringar
:
Mårtensson et al. 2017. Water use efficiency and shoot biomass production under water limitation is negatively correlated to the discrimination against 13C in the C3 grasses Dactylis glomerata, Festuca arundinacea and Phalaris arundinacea. Plant Physiology and Biochemistry. DOI: 10.1016/j.plaphy.2017.01.021

Carlsson, G. et al 2016. Perennial species mixtures for multifunctional production of biomass on marginal land. Global Change Biology Bioenergy DOI - 10.1111/gcbb.12373.

Hundäxing (Dactylis glomarata) och andra gräsarter i fältförsök.


Kontaktinformation