Säkra häststallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Arbete för säkrare boxinredningar har avslutats. En mätvägg användes för registrering av kraften i hästars sparkar. De i fältmätningarna registrerade stötförloppen var snabba. Den högsta registrerade impulsen var 131 Ns, vilket motsvarar ca 300 J anslagsenergi. Utgående från de registrerade mätvärdena och med hänsyn till en viss säkerhetsmarginal, bör man ställa kravet att en inredningsdetalj i traditionella hästboxar, avsedda för hästar upp till 700 kg, skall kunna motstå en påverkan på minst 350 J anslagsenergi eller 150 Ns impuls orsakad av dynamisk punktlast från motsvarande en hästsko som träffar i 45° lutning. Detta motsvaras av en spark på 10000 N med 0,03 sekunders varaktighet.

Finansierat av Jordbruksverket och Partnerskap Alnarp.


Projekttid: 2009 - 2011

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt.
Övriga medverkande: Christer Nilsson och Michael Ventorp.

Publiceringar:
von Wachenfelt, H., Nilsson, C., Ventorp, M. 2013. Measuring of kick loads from horses on stable fittings and building elements. Biosystems Engineering, 116, 487-496.

von Wachenfelt, Hans and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - hästens sparkbelastning på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp, Sweden: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap > Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 11:20 [Rapport]

von Wachenfelt, Hans and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap > Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:29 [Faktablad]


Kontaktinformation